Jac Rooijmans


Kwartiermaker | Hoofd Going Concern

Jac Rooijmans
Jac Rooijmans

Jac Rooijmans,verantwoordelijk voor de regionale brandweer in de regio Brabant Zuid-Oost, vertrekt als directeur van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost. Hij gaat als 'hoofd Going Concern' aan de slag met de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO).

 

Rooijmans was bijna 14 jaar lang directeur van de Zuidoost-Brabantse veiligheidsregio. Het dagelijks bestuur van deze vei;igheidsregio zegt in een verklaring zijn besluit 'jammer te vinden, maar te respecteren'.

 

Voordien was Rooijmans ondermeer werkzaam als districtschef bij  de politie Limburg-Noord en als directeur GHOR in Brabant Zuid-Oost.

 

Johan Postma


Kwartiermaker | Brandweer - Multi opschaling - Communicatie

Johan Postma
Johan Postma

"Ik ben afkomstig van de Veiligheidsregio Fryslân, waar ik sinds 2009 de functie van achtereenvolgens regionaal commandant Brandweer Fryslân en directeur/commandant Brandweer vervulde. De afgelopen vijf jaar ben ik ook lid van de Raad van Brandweercommandanten. Hierin heb ik Brandonderzoek en C2000 in portefeuille.

 

Eerder werkte ik tien jaar als gemeentelijk brandweercommandant in Leidschendam/Voorburg en Leeuwarden. Binnen Veiligheidsregio Fryslân leidde ik tussen 2011 en 2013 het project Samen naar 1 brandweer.

 

Op verzoek van de Raad van Brandweercommandanten en de directeuren Veiligheidsregio's neem ik de functie op me van kwartiermaker Brandweer/Multi-opschaling voor de Landelijke Meldkamerorganisatie. Ik doe dat vanuit een dienstverband bij het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem."

 

Johan Langes


Kwartiermaker | Koninklijke Marechaussee

Johan Langes
Johan Langes

"Ik begon in september 1980 bij Operatiën van de Koninklijke Marechaussee. De laatste jaren vervulde ik vooral functies op tactische en strategisch niveau, maar ik beschik over ruime operationele kennis en ervaring. Ik was commandant van de brigade Krijgsmacht en Operationele Ondersteuning (KMOO). Daar was onze Landelijke Meldkamer ondergebracht. Daarnaast ben ik voorzitter van de expertgroep Intake, Service en Meldkamerdomein, een onderdeel van de Board Handhaving en Opsporing.

 

Onze huidige meldkamer maakt deel uit van een grote, op handen zijnde reorganisatie. De marechaussee gaat meer op basis van Informatiegestuurde Operatie werken. Daarom is het Profile Targeting en Tasking Centre (PTTC) ingericht, vergelijkbaar met de Dienst Landelijk Operationeel Centrum van de politie. Dat krijgt een prominente rol bij de centrale sturing van al onze operationele eenheden.

 

Bij de Koninklijke Marechaussee ben ik tevens projectleider Landelijke Meldkamerorganisatie. Het is mijn taak om de koppeling tussen het PTTC en de Landelijke Meldkamerorganisatie goed te laten verlopen."

 

Tom van der Vlist


Kwartiermaker | Landelijke Ambulance-diensten

Tom van der Vlist
Tom van der Vlist

"Ik werk sinds 1975 bij de politie. Na mijn start binnen het district Den Haag van de toenmalige rijkspolitie werkte ik vanaf 1981 in Drenthe. Daar vervulde ik diverse staffuncties, de functie van korpschef van de gemeentepolitie en vervolgens van districtschef en recherchechef bij de regionale politie.

 

Begin 2007 ben ik aangesteld als de algemeen projectleider van de Meldkamer Noord-Nederland (MkNN). Deze multidisciplinaire meldkamer werkt voor drie brandweer- c.q. veiligheidsregio's, drie regionale ambulancevoorzieningen en één eenheid van de politie.

 

Op verzoek van de Landelijke Ambulancediensten word ik hun kwartiermaker voor de Landelijke Meldkamerorganisatie."

 

Arend Kloosterman


Kwartiermaker | Politie

Arend Kloosterman
Arend Kloosterman

"Na afronding van de opleiding aan de Politieacademie startte ik in 1978 als inspecteur bij de Surveillance Dienst van de toenmalige gemeentepolitie Arnhem. In de loop van de jaren verrichtte ik vrijwel alle politietaken, variërend van verkeer en bijzondere wetten tot recherche en het arrestatieteam. Van 1995 tot 2004 vervulde ik op verschillende plekken binnen de regiopolitie Gelderland-Midden de functie van districtschef.

 

Vanaf 2005 tot 2013 werkte ik als plaatsvervangend, respectievelijk waarnemend korpschef, tevens directeur Bedrijfsvoering, bij het regiokorps IJsselland. In 2013 fungeerde ik een jaar als realisatiemanager voor Facility Management binnen het Politiedienstencentrum. Naast mijn reguliere functie ben ik altijd landelijk actief geweest binnen verschillende domeinen. Zo was ik de afgelopen jaren gemandateerd portefeuillehouder Geweld, Veilige Publieke Taak en Geweld tegen Politieambtenaren, voorzitter van de adviescommissies Bewapening, Uitrusting en Kleding en van 2005 tot 2010 voorzitter van de Strategische Beleidsgroep Meldkamers.

 

De meldkamer heeft voor mij altijd een bijzondere betekenis gehad. Het is de toegangspoort voor de hulpvragende of meldende burger. De meldkamer is tevens het operationeel commandocentrum voor de operatie en de levenslijn voor de collega's op straat. Ik kijk ernaar uit om vanuit de politie bij te dragen aan de bouw, de realisatie en het laten functioneren van de nieuwe Landelijke Meldkamerorganisatie."